Táto stránka je prístupná len pre veterinárnych lekárov s platnou licenciou.

Ošípané

Ceva Animal Health je kľúčovým partnerom v oblasti produkcie prasiat a vďaka bohatému portfóliu veterinárnych produktov poskytuje správne riešenia v budovaní zdravia a napĺňaní zootechnických cieľov v modernom farmovom chove prasiat.

Zoznam produktov:

  • Manažment reprodukcie: ALTRESYN® (altrenogest), ENZAPROST® T (dinoprost) a FERTIPIG®* (PMSG a HCG) patria do veľkej skupiny hormonálnych prípravkov
  • Vakcíny vlastné: COGLAMUNE® (Clostrdium perfringens typ A), COGLAPIX® (Actinobacillus pleuropneumoniae), HYOGEN® (Mycoplasma hyopneumoniae)
  • Vakcíny zmulvnej firmy HIPRA Laboratorios: ERYSENG PARVO (Erysipelothrix rhusiopathiae a parvovirus suis), MYPRAVAC SUIS (Mycoplasma hyopneumoniae), SUISENG (E.coli, Clostridium perfringens typ C, Clostridium novii), UNISTRAIN PRRS (porcine reproduction and respiratory syndrome virus)
  • Orálne antibiotiká: COLIVET® (colistin), DOXYVIT® (doxycyclin), TIAMVET® (tiamulin), TIACLOR® (tiamulin/CTC), VETRIMOXIN® plv. (amoxicilin)
  • Injekčné antibiotiká: CEVAXEL® (ceftiofur), FLORKEM® (florfenicol), INTRAMICINE® (penicillin + DHS), MARBOX® (marbofloxacin), TETRAVET® L.A. (oxytetracyclin), VETRIMOXIN® L.A . (amoxicillin).
  • Proti zápalové prípravky: MELOXIDYL® (meloxicam)
  • Injekčné železo: GLEPTOSIL® (gleptoferon)
  • Antiparazitiká: CEVAZURIL® (toltrazuril), FLUMIXAN (flubendazol)

* produkt nie je registrovaný v Českej republike