Táto stránka je prístupná len pre veterinárnych lekárov s platnou licenciou.

O firme

Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou Ceva Santé Animale so sídlom vo Francúzsku. V priebehu posledných piatich rokov patríme medzi tri najrýchlejšie rastúce veterinárne farmaceutické spoločnosti a v súčasnosti nám patrí piate miesto z pohľadu veľkosti obratu.

Naša expertíza sa zameriava najmä na dôležité oblasti farmácie a biológie, a to predovšetkým pre ošípané, hydinu, hovädzí dobytok a spoločenské zvieratá. Neustále sa snažíme nájsť lepšie riešenia na existujúce a novoobjavené ochorenia s cieľom zlepšiť život a produktivitu zvierat.

V súčasnosti takmer 75% zo všetkých ochorení ľudí má pôvod u zvierat. Ceva je súčasťou boja proti infekčným chorobám, ktoré môžu byť prenesené z divo žijúcich alebo domácich zvierat a vtákov na človeka – zoonózam, ku ktorým patrí aj vtáčia chrípka, brucelóza a Q horúčka.

Ceva podporuje a prispieva do viacerých welfare a sociálnych programov vo svete. Naša práca v tejto oblasti začína výskumom, vývojom, výrobou a dodávaním liekov pre najchudobnejších chovateľov dobytka. Náš SOS program (Stamp Out Sleeping sickness – potlačenie spavej nemoci) v Ugande je toho dobrým príkladom. Vo Veľkej Británii podporujeme prostredníctvom Adaptil obojkov najväčšiu charitatívnu organizáciu.

Ceva úspešne kombinuje profitabilitu s dlhodobým rastom. Sme prítomný na celom svete prostredníctvom dcérskych spoločností, výskumných centier, výrobných závodov a spolupracujúcich firiem v Európe, Severnej Amerike a v Afrike, Strednom východe, Ázii, Pacifiku i južnej Amerike.